Borrverktyg 

 

 

Borrar för borrning i all sorters metall. Hss, Hss-Co och solid hårdmetall. Med eller utan skiktbeläggning. Här finns spjutspetsar inom respektive område såsom Wedevågs produktiva och unika "familjen X-borr" med centerspets som är självcentrerand. Skärdataprogram tillgängliga.

 

 

 

 

Verktyg för borrning, gängning, fräsning, brotschning och försänkning. Verktygssystem för den kompletta bearbetningen av komplexa komponenter. Verktygsmaterial 

för ett brett utbud av applikationer. Beläggning för bearbetning i speciella material.