Fräsverktyg

 

 

 

Secos produkter för fräsning passar bearbetning av praktiskt taget alla slags arbetsmaterial – från kolhaltiga stålsorter eller aluminium med låg kiselhalt till svårbearbetade superlegeringar.

 

 

 

En av Norditaliens största tillverkare av fräsverktyg. Ett komplett program av fräsar i Hss-Co och pulverstål ASP 30 och ASP 60. Med eller utan skiktbeläggning. Tillverkar även specialverktyg enl. ritning.